Tılsım Büyüsü

Tılsım Büyüsü

Büyü, sihir ve tılsım büyüsü aslında hepsi aynı şeyi tarif eder. Farklı isimlerle adlandırılmış olsalar da vardıkları sonuç aynıdır. Büyüler asırlardır hemen her toplumda uygulanan faaliyetlerdir. Doğaüstü varlıklarla iletişim kurduklarını iddia eden bazı kişiler büyü yapma yoluna gitmiş ve eski dönemlerde toplumlarda büyük bir saygınlık kazanmıştır. Asırlar önce insanlar büyülere çok önem vermişlerdir ve neredeyse hayatlarına büyülerle yön vermiştir. İnsan hayatında var olan her sorun için yapılacak bir büyü vardır. Günümüzde büyülere verilen önem azalmış olsa da hala yapılmaya devam etmektedir. İnsanlar doğal yollarla halledemedikleri sorunları için büyü yaptırma yoluna gitmeye devam etmektedir.

Büyüler Ve Ruhani Varlıklar

Aşk büyüleri, bağlama büyüleri, kısmet açma büyüleri, evlilik büyüleri, soğutma büyüleri, ayırma büyüleri, kısmet bağlama büyüleri derken hayatın getirdiği her durum için bir tılsım büyüsü geliştirilmiştir. Büyüler çeşitli amaçlarla ve çok farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir. Büyü için kullanılan malzemelerde de bir sınır yok gibidir. Hemen her tür materyal kullanılarak büyü yapılabilir.

Büyüler ak büyü ve kara büyü olmak üzere ikiye ayrılır. Ak büyüler kişilerin kendi sorunlarına çare bulması amacıyla yapılan büyülerken kara büyülerde niyet çok farklıdır. Kara büyüler başkalarının zarar görmesi adına yapılan büyülerdir ve içlerinde art niyet barındırırlar. Ak büyü uygulamaları ile kara büyü uygulamaları farklılık gösterirken kullanılan materyallerin de değiştiği görülmektedir. Büyünün türü ne olursa olsun devreye ruhani varlıklar sokulur.

Büyülerde Ruhani Varlıkların Rolü

Ruhani varlıklar olmadan tılsım büyüsü yapılamaz. Tılsım büyüleri belirli sözcüklerin belli sayıda söylenmesiyle gerçekleşir. Bu sözcüklerin söylenme sayısında bir şifre gizlidir. Bu şifre ruhani varlıkları harekete geçirir. Tüm büyü uygulamaları bu yolla gerçekleşir. Görevlendirilen varlıklar büyülenmek istenen kişinin iradesini kontrol altına alır ve düşüncelerine etki etmeye başlar.

3

No Responses

Write a response