Ara Bulucu Ak Büyüler

İnsan ilişkilerini düzenlemek amacıyla yapılan ara bulucu ak büyüler toplum tarafından kabul gören uygulamalardır. Muhabbet büyüleri kapsamında yer alan bu uygulamalar art niyet barındırmaz ve ilişkilerinde sorun yaşayan insanların aralarını düzeltme amacı güdülür. Özellikle evliliklerde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla yapılan bu uygulamalar sayesinde evliliklerin devamlılığı sağlanabilmiştir.

Ara Bulucu Büyülerde Kullanılan Yöntemler

İnsan ilişkilerinde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla yapılan ara bulucu ak büyüler muhabbet büyüleri kapsamında yer ala zararsız uygulamalar olarak kabul edilir. Yaygın olarak kullanılan yöntem ise Vefk çalışmalarıdır. Medyum hocalar tarafından bu çalışmaların yapılabilmesi için arası düzeltilmek istenen kişilerin isimlerine, annelerinin isimlerine ve doğum tarihlerine ihtiyaç duyulur. Havas ilmine haiz ve ebced hesabını bilen medyum hocalar tarafından yapılabilen bu çalışmalarda alınan bilgiler doğrultusunda birtakım hesaplamalar yapılarak Vefk kağıdı hazırlanır. Daha sonra hocalar tarafından devreye hüddam olarak tanımlanan ruhani varlıklar sokulur. Bu varlıklar aralarında sorun olan kişilerin düşüncelerini etkilemeye başlar ve sonunda kişiler birbirlerine karşı daha hoşgörülü olurlar. Bu yolla bitme aşamasına gelmiş birçok ilişkinin kurtarılabildiği bilinmektedir.

Muhabbet İçin Yapılan Büyüler

Ülkemizde yoğun olarak uygulanan muhabbet büyüleri arasında ara bulucu ak büyüler de yer alır. Bu büyüler sorun yaşadığı kişi ile arasını düzeltmek amacında olan insanlar tarafından yaptırılabileceği gibi sorun olduğunu fark eden üçüncü kişiler tarafından da yaptırılabilir. Muhabbet büyüleri tamamen insanların menfaatine olduğu uygulamalardır ve büyü nedeniyle büyülenen insan üzerinde görülen olumsuz etkiler hafif ve geçicidir. İnsan ilişkilerini güçlendirme amacıyla yapılan muhabbet büyüleri art niyet taşımadıkları için ak büyüler kapsamında yer alır. Ara bulucu büyülerin etkileri kısa sürede görülmeye başlar. Bu büyünün uygulandığı kişiler birbirlerine karşı daha hoşgörülü olmaya başlar ve aralarındaki muhabbet tekrar kurulur.

3

No Responses

Write a response