Kesin Tutan Evlilik Büyüsü

Kesin Tutan Evlilik Büyüsü

Evlilik büyüleri büyü tarihinde en çok yapılan büyüler arasında yer alır. Anadolu’da kesin tutan evlilik büyüsü yapılmasının çok sık olduğu görülmektedir. Dinen her türlü büyü uygulaması yasaklanmıştır. İnsanlar bunu bilmesine karşılık evlilik büyüsü yaptırmaktan vaz geçmemişlerdir. Bunun nedeni ya iyi niyetli büyüler olarak düşünülmesidir ya da kesin sonuç alınma oranının çok yüksek olmasıdır. En çok yapılan büyüler bağlama ve muhabbet büyüleri olduğu için insanların sevdiği kişiyi elde etmek için büyü yaptırma yolundan vazgeçmeyecekleri düşünülebilir.

Evlilik Büyüsü Aşamaları

Bütün büyü uygulamalarında olduğu gibi kesin tutan evlilik büyüsü de medyumlar tarafından yapılmalıdır. Medyumlar evlilik büyülerinin nasıl yapılması gerektiği konusuna hakimdir zira geçmişten gelen en çok bilgi bu amaçla yapılan büyülere aittir. Gerek geçmişten günümüze gelen büyü kitaplarında gerekse günümüze ulaşan el yazmalarında evlilik büyüsü tarifleri detaylı olarak anlatılmaktadır.

Evlilik büyüleri medyumlar tarafından hazırlanan vefk ile yapılır. Vefkler çeşitli geometrik şekiller çizilerek ve ebced hesabı kullanılarak hazırlanır. Büyü yapılacak kişi hakkındaki ve büyü yaptıran kişiler hakkındaki bilgiler de Arapça ya da Süryani dili ile yazılır. Kişilerin evlenmesine engel olan şahıslar varsa, onların isimleri de vefk kağıdının üzerine yazılır.

Necis Kılmak

Medyum tarafından hazırlanan kesin tutan evlilik büyüsü vefkinin kirletilmesine mecis kılmak denir. Mecis kılma işlemi kan ve idrar ile yapılabildiği gibi domuz yağı kullanıldığı da görülmektedir. Evlilik büyülerinde mecis kılmak için köpek kılı kullanılması yaygındır. Kırmızı ve siyah renkli iplikler alınır ve çeşitli söylemlerle bu ipliklere düğüm atılır. Buradaki amaç büyünün uzun süre etkisini koruması ve kolay bozulmamasıdır. Son olarak vefk, ipliklerle beraber yakılır. Külleri gece saatlerinde akan bir suya atılmalıdır. Medyumlar evlilik nedeni ile büyü yapılasını önermez ve evlilik dualarının okunmasını tavsiye ederler.

2

No Responses

Write a response